JFOT(JDSU SERTİFİKALI FİBER OPTİK TEKNİKERİ)EĞİTİMİ İÇERİĞİ

13.01.2014

 

Eğitim Kodu                  TT-Fiber-Intro-WS

Eğitim Metodu

Eğitim Süresi

Eğitim Dili                           Türkçe


Eğitim İçeriği

 

GİRİŞ

1.        Giriş

2.        Tipik Işık Dalgası Sistemleri

  •    Işık Dalgası Kaynakları
  •    Işık Dalgası Detektörleri

 

3.        Optik Fiber

4.        Fiber Çekme Süreci

5.        Fiber Geometrisi

  •    Multimode Fiber (50/125µm)
  •    Geliştirilmiş Multimode Fiber (62.5/125µm)
  •    Multimode Stepped-Index Fiber
  •    Multimode Gradded-Index Fiber
  •    Singlemode Fiber

 

6.        Optik Kayıp

7.        Fiber Parametreleri

8.        Temel Ürünler

9.        Fiber Optik Kablo Tanımlanması

10.     OSP Kablolama Tasarımı (ODF)

11.     Sipariş Tanımları

12.     Saha Tipi Ek Çeşitleri

13.     Kablo Yapımı

14.     Uygulamalı Pigtail ve Patch Cord Yapımı

a.        Ek İşlemine Hazırlık Süreci

b.        Fiber Optik Kablonun Hazırlanması

c.        Fiber Optik Kablonun Soyulması

d.        Konektörün Hazırlanması (Epoxy Enjeksiyonu)

e.        Fiberin Konektörle Birleştirilmesi

f.         Fazla Fiberin Seramikle Kırılması

g.        Krimpleme (Crimping) ve Zımparalama (Polishing)

15.     Fiber Optik Kablo ve Konektörlerin Bakımı ve Temizliği

 

FİBER OPTİK KABLOLARDA EK YAPIMI

1.        Mekanik Ek

·          Ek İşlemine Hazırlık Süreci

·          Fiber Optik Kablonun Hazırlanması

·          Fiber Optik Kablonun Soyulması

·          Ek yapılacak Birinci ve İkinci Kabloların Mekanik Ek’ te Birleştirilmesi

·          Mekanik Ek’ in Denenmesi

·          Fiber Optik Ek’ in Güvenliğinin Sağlanması

·          Ek’ in Kontrol Edilmesi

·          Buffer’ ların İçindeki Fiber optik Kabloların Ek Sürecine Hazırlanması (900 µm Tight ve Loose Buffer)

 

2.        Uygulamalı Mekanik Ek Yapılması

 

3.        Fusion Ek

·          Giriş

·          Fusion Ek Makinesinin Tanıtımı

·          Konsol Paneli

·          Ek Prosedürleri

·          Fiber Optik Kabloların Cihaza Doğru Şekilde Yerleştirilmesi

·          Fusion Ek Kaseti

·          Ek Yapımına Hazırlık Yardımı

·          Yalıtıcı Malzemenin Kullanılması

·          Yapılan Ek’ in Denetlenmesi ve Çekme Gerilimine Bakılması

·          Elektrotların ve Lenslerin Doğru Konumlandırılması

·          ARC Ayarları

·          Fusion Ek özeti

 

4.        Uygulamalı Fusion Ek Yapımı

 

FİBER OPTİK TESTLERE GİRİŞ

 

1.        Fiber Optik Kablolar ile Çalışma

·          Güvenlik

·          Temizlik

 

2.        Fiber Temizleme Kaynakları

·          Temizliğin Önemi

·          Manüel Fiber Temizleyiciler

·          Ketensiz Bezler

·          Ferül Temizleyiciler

·          İsopropil Alkol

·          Anti-Statik çalışma Yüzeyleri

·          Denetleme Mikroskopları

·          Dijital Denetleme Probe’ ları

 

3.        Fiber Optik Kabloların Bakımı

  •    Teknik Spesifikasyonlar
  •    Fiber Optik Kablo ve Konektörler için Uygun Temizleme, Bakım ve Denetim Yöntemleri
  •    Uç Yüzeylerin Analizi

 

4.        Fiber Optik Kabloların Temel Testleri

·          Temel Test İhtiyaçları

·          Görünür Işık Kaynağı (VFL)

·          Fiber Optik Kablolarda Zaman Domeninde Yansıyan Işığın Ölçümü  (OTDR)

·          Optik Güç Ölçerler (OPS)

·          Optik Işık Kaynakları(OLS)

·          Fiber Optik Kablolarda, Sürekli Dalgaboyu Temelli Yansıma Ölçümü (OCWR)

·          Fiber Temizleme Kitleri

·          Birleşik Konektörler ve Adaptörler

 

5.        Temel Ölçü Aletleri ile Temel Testlerin Yapılması ( VFL, OLS, OLP)

·          VFL

·          Ek Kaybı

·          Geri Dönüş Kaybı

·          Optik Alıcının Hassasiyeti

 

OTDR İLE İLERİ SEVİYE FİBER OPTİK TESTLERİ

1.        OTDR Teorisi ve Kullanımı

·          Tek Dalgaboyu İle Çalışan Sistemler

·          OTDR Olay Tanımları

·          OTDR İz Bilgileri

·          Fiber Sonu

·          Olay Ölü Bölgesi

·          Dinamik Mesafesi

·          Zayıflama Ölü Bölgesi

·          Kazanım (Acquisition) Zamanı

·          Darbe Genişliği ve Dinamik Mesafesi Üzerindeki Etkisi

·          Erişim (Launch) Kablosu

·          Sonuçlardan Olayların Tespit Edilmesi, Olayların İsimlendirilmesi ve Sonuçların Bilgisayara Aktarılması

 

2.        OTDR Uygulaması: Hazırlık

·          OTDR’ ın Hazırlanması

·          Erişim (Launch) Kablosunun Kullanılması

·          Çift Dalgaboyu Testi

·          Fiber Uzunluğunun Ölçülmesi

·          Çift Yönlü Test Yapılması

·          Fiber Optik Kablodaki Toplam Kaybın Hesaplanması

 

3.        OTDR Uygulaması: Hazırlık- Konumlandırma

·          Fiber Kırıkları

·          Mikrobendler

·          Makrobentler

·          Ek Kazanımı

·          Hayalet Yansımalar

·          Kötü Yapılmış Ekler

·          Fusion Ekler

·          Mekanik Ekler

·          Kötü Patch Panel Bağlantıları