FCE (MÜHENDİSLER için FİBER KARAKTERİZASYONU EĞİTİMİ) İÇERİĞİ

13.01.2014


Eğitim Kodu                  TT-FCE-WS

Eğitim Metodu

Eğitim Süresi

Eğitim Dili                           Türkçe


 

Eğitim İçeriği

FİBER  KARAKTERİZASYONU

1.        Nedir?, Neden Gereklidir?, Ne Zaman Yapılmalıdır? Ve Nasıl Yapılmalıdır?

 

2.        Işığın Karakteristiği

 

·    Işık nedir?

·    Elektromanyetik spektrum

·    Işığın dalga boyları ve frekansları

·    Singlemode dalga boyları

·    Işığın hızı

·    Kromatik Dispersiyon (CD)

·    Polarize Mod Dispersiyon (PMD)

                            

3.        Optik Fiberler

·         Fiber optik kablonun yapısı

·         Fiber optik kabloda ışık nasıl yol alır?

·         Multimode ve Singlemode

·         Operasyonel Parametreler

·         Datacom’ lar için fiber

·         Standartların gelişimi

 

4.        Konnektörlerin Temizlenmesi ve İncelenmesi

 

·         Konnektörlerin ve birleştiricilerin (coupler) temizlenmesi

·         Konnektörlerin denetlenmesi

·         Profil ve simetrinin yönetilmesi

·         İncelemelerde “Geçti-Kaldı” Kriterleri

·         Konnektörlerin bakımı

 

5.        Insertion Kaybı & Spektral Zayıflama Ölçümleri

 

·         Test yapılmasının amacı

·         Uygun dalga boyunun seçimi

·         Kabul kriterleri

·         Ölçümlerdeki kesinlik

·         Test konfigurasyonları - ILM

·         Test konfigurasyonları - SA

·          

6.        Geri Dönüş Kayıpları

 

·         Geri dönüş kaybı test seti

        ZAMAN DOMENİNDE GERİ DÖNÜŞ KAYBI(OTDR)

 

1.        OTDR Giriş

 

·         OTDR niçin kullanılır?

·         OTDR’ ın özellikleri

·         OTDR Prensipleri

·         OTDR Çalışma Şekli

 

2.        OTDR Kapasite Ölçütleri

 

·         Mesafe ölçümleri

·         Fiber kayıp ölçümleri

·         Ek kayıp ölçümleri

·         Konnektör kayıpları

·         Link’lerdeki geri dönüş kayıpları

 

3.        OTDR Limitleri

·         Dinamik mesafe

·         Zayıflama ve olay ölü bölgeleri

·         Çözünürlük

 

4.        Etkin Çalışma

 

·         Sonuçların isimlendirilmesi

·         İzlerin (Trace) Otomatik olarak saklanması (Autosave)

·         Template’ ler ve markerler

·         Otomatik konfigürasyonlar

·         Makroların kolaylığı

 

5.        OTDR İz (Trace) Analizi

·          

·         PC tabanlı yazılımlar

·         Çift yönlü ölçümler

·         OTDR iz (trace) olayların yorumlanması

 

6.        OTDR Dokümantasyonu

 

·         OTDR ölçümlerin sunumu

·         Raporların, yorumların v.s. ilişkilendirilmesi

 

          KARMAŞIK  AĞLARIN  TEST EDİLMESİ

 

·         Kapsamlı sistemler

·         Splitterlar, WDM sistemleri, Amplifier’ ler gibi karmaşık ekipmanların ve sistemlerin bulunduğu sistemlerin testi

 

        OPTİKSPEKTRUMANALİZİ(OSA)

 

·         Fonksiyonlar ve uygulamalar

·         OSA ve DWDM & CWDM sistemlerindeki önemi

·         OSA’ ın amplifier performansı üzerindeki etkisi

·         Bileşenleri, “Non-Linear” etkisi ve türleri

 

       KROMATİK  DİSPERSİYON(CD)

·         CD

·         CD Nedir?

·         Neden ortaya çıkar?

·         Dispersiyon karakteristikleri

·         Sistemlerdei dispersiyon faktörleri

·         Dispersiyon limitli sistemler

 

1.        CD Ölçümümü

 

·         Ne ölçülür?

·         Makaralardaki fiberler

·         Fıçılardaki Fiberler

·         Özet & Şartlar

·         Sonuçların Yorumlanması

 

2.        CD Ölçüm Methotları

 

·         Ölçüm Standartları

·         Grup gecikmeleri ve zayıflamaları

·         OTDR temelli “Time of Flight” tekniği

·         Foton sayımı temelli “Time of Flight” tekniği

·         “Differential phase shift” tekniği

·         İleriki gelişmeler

     PRATİK  ÖLÇÜMLER

 

1.        G. 652 & G. 655 sistemleri

2.        Time of flight (OTDR)

3.        DCM’ ler

 POLARİZE  MOD  DİSPERSİYON(PMD)

 

1.      PMD

·         Fiber optik kabloda polarizasyon

·         Diğer sistem komponentlerinde polarizasyon

·         PMD & Sistem performansı

·         İkinci seviye PMD

·         PMD konusunda yapılacaklar

 

2.     PMD Ölçüm Teknikleri

·         Interferometrik tekniği

·         Polarizsyion tekniği

·         Sabit analizör tekniği

·         Test sonuçlarının yorumlanması

 

3.     PMD Ölçümü

·         Nedir ve neden gereklidir

·         Ölçüm tekniğini etkileyen faktörler

·         Test şartları

 

4.     PMD Ölçümü- Adım Adım

·         Ölçüme hazırlık

·         Testin yapılması

·         Sonuçların kaydedilmesi ve saklanması

 

5.     PMD Uygulaması

 

 HATTIN UYGUNLUĞU VE DESTEKLENİLEN UYGULAMALARIN KRİTERLERİ

·         Fiber Uzunluğu

·         Kablolama Kayıpları

·         Yansımalar

·         Kromatik Dispersiyon

·         Polarize Mod Dispersiyon

·         DWDM & CWDM Sistemleri

 

         KARAKTERİZASYON  UYGULAMALARI

 

·         Pratik Uygulamalar