Eğitimler

Veri / IP Şebekeleri Eğitimi

Ağların temeli, verinin bir kaynaktan doğru şekilde, doğru zamanda alıcıya iletilmesi üzerine kurulmuştur.

Network altyapılarda çalışacak personel, ağ altyapıda ortaya çıkan bir soruna anında müdahale edebilme

ve çözüm geliştirebilme, internet protokolleri ile çalışma ve kullanılan internet protokolleri hakkında gerekli

donanıma ve  güvenlik konularında bilgiye sahibi olma, yeni teknolojileri takip ederek gerektiğinde

altyapıda uygulama, kullanıcılarda etkinliği arttırıcı faaliyetleri planlama gibi özelliklere sahip olmalıdır.

Dolayısıylaaltyapılarında  çalışacak personelin bir çok konuda bilgili olması ve insiyatif kullanabilmesi

beklenir.

PL4C Teknoloji Çözümleri olarak, ağ altyapılarında çalışan bireysel müşterilerimize ve personelini eğiterek

geliştirmek isteyen kurumsal müşterilerimize,  Data & Networking konusunda verdiğimiz eğitimlerden bazıları

şunlardır

 

Ethernet Tabanlı Teknolojileri- Prensipler, Kavramlar ve Standartlar            Süresi: 32 saat

TCIP/IP Routing – Internet Protokollerini Kavrama ve Uygulama                     Süresi: 32 saat

MPLS & VPN Temelleri ve Teknolojileri                                                               Süresi: 24 saat

Yeni Jenerasyon Ağlar - VoIP (IP üzerinden Ses İletişimi) ve SIP                    Süresi: 24 saat

IP Multimedia Subsystem- IMS                                                                              Süresi: 24 saat

Taşıyıcı Ağlarda Fiber Channel                                                                             Süresi:   8 saat

Ethernet/ IP Ağlarında İleri seviye Problem Çözme ve

Protokol Analizi- Pratik Yazılım Analizörü Uygulamaları                                     Süresi: 32 saat

Ethernet ve IP Ağlarında Servis Kalitesi (QoS                                                 Süresi:   8 saat

 

Transmisyon Sistemleri Eğitimi
 

Transmisyon Sistemleri eğitimi, transmisyon sistemlerinin gelişimi, gelişim süresince ortaya çıkan teknolojileri,

bu teknolojilerin günümüzde geldiği noktalar, Transmisyon ve TDM Temelleri, PDH Sistemleri, SONET Sistemleri, SDH Sistemleri, Omurga ağlarda uygulama örnekleri gibi konuları kapsamaktadır.PL4C Teknoloji Çözümleri, Transmisyon Sistemleri Eğitimleri kapsamında verdiğimiz eğitimler:

 

Optik İletişim teknolojisi ve ölçüm teknikleri                                                                      Süresi: 20 saat

Taşıyıcı Ağlarda Ethernet, Metro Ağlarının Özellikleri ve Yeni Jenerasyon SDH           Süresi: 20 saat

T-MPLS & GMPLS Prensipleri ve Teknolojisi                                                                      Süresi: 20 saat

Ethernet İletim Performansı:Ethernet Testiİletim Yolu  ve WAN Kapsamında TCP/IP Süresi: 20 saat

Taşıyıcı Ağlar için ATM                                                                                                           Süresi: 20 saat

PCM ve PDH Teknolojisi                                                                                                        Süresi: 20 saat

“Klasik” SDH den “Yeni Nesil SDH” e- Kurulum, Test ve Yönetimi                                 Süresi: 20 saat

WDM - WDM Ağlarının Prensipleri - Fiber Optik’ te Terabit Hızlar                                   Süresi: 20 saat

OTN-G.709 Standardına Uyumlu Optik İletişim Ağlara(Optical transport networks)GirişSüresi:20 saat

Ağ KalitesiSenkronisazyon, Jitter, Wander ve Ölçümler                                                 Süresi: 20 saat

 

Erişim Şebekeleri Eğitimi

 Bu başlık altında verilen eğitimlerimizkatılımcıların büyük omurgaların son kullanıcıya ulaşma yolları ile

günümüz trendlerinden sestelevizyon ve data hizmetlerinin tek bir kanaldan sağlandığı “Triple-Play”

uygulamalar konusunda,detaylı bilgi sahibi olmalarını amaçlar.

 

Bu kurslar sayesinde katılımcılar erişim ağlarınıerişim ağları üzerinden sağlanan servislerin çeşitlerini

ve Triple Play (3’lü Uygulama)’in uygulamaları konularında mevcut bilgi birikimlerini arttırmalarıeksik

oldukları veya uzmanlaşmak  istedikleri konularda üst düzey bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 

Erişim Şebekeleri alanındaki eğitimlerimiz;

Ses ve Video Kalitesi Ölçümü (VQA)                                                Süresi: 20 saat

Veri İletişim Hatları:xDSL/X.25/FR/ATM/ISDN 

Kurulum,Fonksiyonlar,Test Uygulamaları                                        Süresi: 20 saat

Yüksek Hızlı Telefon Hatları Ölçümü, DSL Transmisyon Sistemleri

İçin Kalite Testi Prensipleri                                                               resi: 20 saat

Triple Play ve IP- TV-  IP üzerinden Video Servisi                          Süresi: 20 saat

Dijital Televizyonlar için MPEG & IP-TV ve IP TVMPEG                  Süresi: 10 saat

Dijital TV ve ServislerCATV/HFC AğlarıDOCSISDVB / MPEG    Süresi: 20 saat

 

Kablosuz, Mobil ve EMF Eğitimi

 

 Bu eğitimde kablosuz ağların günümüze nasılhangi aşamalardan geçerek geldiğini öğrenebilecekleri

konular üzerinde durulmaktadır.Genel olarak GSM, GPRSUMTS, TETRA ve WiMAX teknolojilerine 

yoğunlaşmaktadır.

 

Bu teknolojilere ek olarak birçok firmada da uygulanan RFID ve WLAN teknolojilerine ilişkin eğitimleri

de kapsamaktadır.Kablosuz mobil ve EMF başlığı altında verdiğimiz eğitimler şunlardır:

Kablosuz Ağların Evrimi: GSM, GPRS ve UMTS                 Süresi: 30 saat

TETRA- Dijital Bağlanmış Radyo                                           Süresi :20 saat

TETRA Air Interface                                                               Süresi: 10 saat

WIMAX – IEEE 802.16 Kablosuz Geniş Bant Erişim            Süresi: 20 saat

Kablosuz LAN Teori ve Uygulama                                        Süresi: 20 saat

Radyo Frekansı İle Tanımlaması (RFID)                               Süresi: 10 saat

 

Ürün Eğitimleri

 

ANT-5 Eğitimi                                                                                                         Süresi: 20 saat

ANT-20 Eğitimi                                                                                                       Süresi: 20 saat

ONT-50/506/512 Eğitimi                                                                                        Süresi: 20 saat

PCM/PDH Test Cihazları Workshop’u    FST-2230, EDT-135, PFA Ürün Ailesi  Süresi: 20 saat

ISDN Test Cihazı Eğitimi-IBT-5/10/20/300                                                            Süresi: 20 saat

Bakır ve Fiber Optik Kablolar Üzerinde  HST-3000 Ölçümü Eğitimi                Süresi: 10 saat

DSL ve “Triple Play”